Zokir Otajonov - Kelsun

Zokir Otajonov - Kelsun
  • Исполнитель: Zokir Otajonov
  • Скорость потока: 128 kbps
  • Дата релиза: 19.06.2020
  • Добавил: UzMusic
  • Метки: Zokir Otajonov Zokir Otajonov 2020
Слушать
Zokir Otajonov - Kelsun
Скачать трек
На нашем портале вы найдёте все песни Zokir Otajonov, много другой интересной музыки и мелодий для мобильного телефона — для вас только лучшие хиты и mp3-новинки. У нас можно скачать песню Zokir Otajonov - Kelsun на телефон (Android или Iphone) в формате mp3 на высокой скорости либо прослушать онлайн в отличном качестве (128 kbit). Скачивайте и другие популярные треки исполнителя или рингтоны. Перед скачиванием каждую композицию можно прослушать в режиме онлайн.
Qo'shiq sizga manzur bo'ldimi? Hozirda hit darajasida bo'lgan top 5 talik bilan tanishib oling

Текст песни Zokir Otajonov - Kelsun
Borib ayting, azizim , ko‘zlarim g‘a to ‘tiyo kelsun!
Meni bed a stup o ri ko‘rgali ul podsho kelsun!
Solib b o ‘ynig‘a zulfi anbarin m ushki Xito kelsun!
Mening kulbam ni ravshan qilg‘ali ul purziyo2 kelsun!

Um idim borki, ranjurini3 izlab har sabo4 kelsun!
Kam on abro‘lari5 har qaysisi bir sayfi6 jallodi,
Yurur b o ‘lsa cham anda qaddidur m onandi sham shodi,
Dubora7 kelm ag‘ay olam da m undoq sarvi ozodi,

Bilolm aym an nechun paydo qilibdur oni ustodi,
Dilim da yuz jaro h at bor, bennakka davo kelsun!
Bahori fayzbaxsh keldi, jahon rangin cham an b o ‘ldi,
Bu kun majlis tuzunglar, navbati gulpirahan8 b o ‘ldi,
Ayog‘ bosgan yen sarsabz9 b o ‘ldi, yosum an10 bo ‘ldi,
Mashom im 11 b o ‘yidin har soati m ushki X o‘tan b o ‘ldi,

Bu y o id a d o ‘stu dushm an ayb aylar, goh-goh kelsun!
Borib ayting o ‘shal zebo sanaing‘a: «U1 yoring o lldi», deb,
«Seni hajringda kuygan osliiqi diydoring o ‘ldi», deb,
«Teshilgan tiyri g‘am din, siynasi afgoring o ‘ldi», deb,
« Glaribu xastayu hajring, firoqi zoring o ‘ldi», deb,
Agarchi vaqti ishrat kelm adi, vaqti azo kelsun!
Chunon bexudlig‘im din subhim ul2.shom im ni bilm aym an,
Ketubdur aql m endin puxtayu xom im ni bilm aym an,


Bilolm asm an nechuk o ‘tkardim ayyom im ni, bilm aym an,
Bu yo‘lda misli M ajnundek saranjom im ni bilm aym an,
Charog‘i dilni ravshan qilg‘ali nuri safo kelsun!
«Vafodorim », dedim , oxir dam ida bevafo b o id i,
Bilolmaym an, ne ayb ko‘rdiki, ul m endin ju d o b o 'ld i,
Ko‘zum ni kavlagan xalqlarga borib oshno boMdi,
Boshim g‘a xonavayronlig1 tushub, qaddim d u to 1 b o ‘ldi,
Meni ro ‘zi siyohni2 ko‘rgali ul dilrabo kelsun!

Ko‘zum ning oqi yanglig1 m ehribonim din ayurdilar,
Meni jo n m ulkida orom i jonim din ayurdilar,
Boshim ustida turg‘on soyabonim din ayurdilar,
Teshib bag‘rim ni oxir ustixonim din ayurdilar,
Ko‘zum ni kosasiga to ‘ldi naqshi b o ‘ryo, kelsun!

0 ‘zini bilm aganlar aytadurlar: « 0 ‘zga yor axtar!»
«K o‘ngulni bevafog‘a berm agil, bir g‘am gusor3 axtar!»
«Agarchi dilraboni topm asang, digar4 diyor axtar!»'
«K o‘ngulning m uddaosin bilgudek bir dilfigor axtar!»
M en ayturm an: «K o‘zum ni o ‘ysa o ‘ysun, oshno kelsun!
»
0‘shal vaqtiki anga ahd qildim asli ham dam dur,
Um endin ko‘ngul uzsa, to tirikm an ko‘ngul uzmam dur,
Digar yor axtarib m en dashtu sahrolam i kezm am dur,
Qiyom at subhi otg‘uncha bu paym onim ni5 buzm am dur,
Boshim ni kessa-kessun, aylanib nozuk ado kelsun!

Budur ahdim ki, to qaddim d u to bo ‘lg‘uncha ayrilm am ,
Lahad tufrog‘i to diydam g‘a jo b o ‘lg‘uncha ayrilm am ,
Du ro ‘za eski olam din fano b o ‘lg‘uncha ayrilm am ,
Boshim g‘a c h a rt toshi osiyo b o ‘lg‘uncha ayrilm am ,
Ki bo ‘ldi n o ‘hs falak boshim g‘a misli osiyo kelsun!

Meni bedastu c ul yor ko‘yina etolm ayman,
Chu har nomahram eg'a rozi dilni ko‘rsatolm aym an,
Sari zulfig‘a qo ‘1 solsam , qo ‘lum ni berkitolm aym an,
Ravishi rohi rasm in bemehrga o ‘rgatolm ayman,
Borib ayting, m eni kulbamg‘a yori bevafo kelsun!
Nechuk bo ‘ldiki, Iskandar edim , iqbol past tushdi,
Ko'ngulni ganda aylab, oshg‘a chun bir magas tushdi,
Nem ushkuldur, birodar, xonai nokasga kas tushdi,
Agarchi podshoh erdim , chubo ‘ynum ga qafas tushdi,
Bu mushkullarni oson qilg‘ali mushkulkusho kelsun!
Karashm a bir taraf, xulq bir taraf, kuydurdi d o g id in ,
Magar hure tushubdur kulbam a jannatning bog‘idin,
Qo'lini tutdim u qildim tavof, o ‘pdim ayog‘idin,
Charog‘e anga paydo ayladim diydamning yog‘idin,
U m idim dur m eni tirguzgali Arshdin Iso kelsun!

Jahonning xo‘blarini bevafo qilmoqg‘adur qasdi,
Qilib bexonum on, sohibazo qilmoqg‘adur qasdi,
H azoron dardu g‘amg‘a oshno qilm oqg‘adur qasdi,
Tagi devorlarg‘a mubtalo qilm oqg‘adur qasdi,
Olov yoqsun boshimg‘a to tirikm an muddao kelsun.
Комментарии (0)
Найти музыкальный трек, скачать его, получить тексты любимых хитов и даже посмотреть клип можно на музыкальном портале UZHITS.NET. Здесь собраны лучшие хиты Узбекистана.
По всем вопросам пишите на: uzhits.net@mail.ru